Όροι χρήσης

Η ΕΜΠΟΡΑΜΑ Ο.Ε. (στο εξής η εταιρεία) παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τους χρήστες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεχτικά τους κάτωθι όρους και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας (μόνο) σε περίπτωση που συμφωνεί με αυτούς.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης ανα πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, γι' αυτό τον λόγο σας ενθαρρύνει να διαβάζεται περιοδικά τους παρακάτω όρους.

Το περιεχόμενο, τα σήματα, η επωνυμία και το λογότυπο του ιστοτόπου emporama.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Το περιεχόμενο του site δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλα σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι αγγελίες άλλων sites που δημοσιεύονται στο emporama.gr δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Τα πνευματικά δικαιώματα των αγγελιών αυτών ανήκουν στα sites που έχουν βρεθεί, όπως αυτά αναφέρονται δίπλα σε κάθε αγγελία.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν το ίδιο το site, Widgets, Extensions, καθώς και άλλα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται στο emporama.gr ή σε θυγατρικούς ιστοτόπους. Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να βρίσκονται σε τρίτους δικτυακούς τόπους ή/και εφαρμογές, είτε ως σύνδεσμος, ή με άλλο τρόπο.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μέρους ή του συνόλου του κώδικα ή του εικαστικού ή η αφαίρεση των λογότυπων των προσφερόμενων υπηρεσιών εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά.

Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να δημιουργούν λογαριασμούς μέσω των οποίων γίνεται η καταγραφή των αγορών τους από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και υπολογίζεται η επιστροφή χρημάτων.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν προμήθεια για κάθε αγορά που θα καταγραφεί και επιβεβαιωθεί από το συνεργαζόμενο κατάστημα ή τους συνεργάτες του καταστήματος. Δε συμμετέχουν όλα τα καταστήματα στο πρόγραμμα ανταμοιβής.

Για να πιστωθεί η επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό ενός εγγεγραμμένου χρήστη, θα πρέπει το συνεργαζόμενο κατάστημα να έχει πληρώσει την προμήθεια στην εταιρεία. Η εταιρεία θα πληρώσει την επιστροφή στον χρήστη όταν συμπληρωθεί το ελάχιστον ποσό πληρωμής και έχει αποδεχθεί την πληρωμή.

Το ποσό της επιστροφής κάθε επιβεβαιωμένης αγορά, ορίζεται από την προμήθεια που έχει συμφωνήσει να πληρώνει το κατάστημα στην εταιρεία.

Δημιουργία λογαριασμού

Για να γίνει κάποιος μέλος του emporama.gr, θα πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδος ή Κύπρου.

Τα προσωπικά στοιχεία όπως και τα στοιχεία πληρωμής που θα δηλώθούν κατά την εγγραφή του μέλους, θα πρέπει να είναι πραγματικά, ακριβή και να αφορούν το ίδιο το μέλος. Τα προσωπικά στοιχεία του μέλος θα πρέπει να παραμένουν επικαιροποιημένα.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμών από εταιρείες.

Επιστροφή χρημάτων

Για να καταγραφεί και να αποδοθεί η επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Το συνεργαζόμενο κατάστημα ή οι συνεργάτες του καταστήματος να έχουν καταγράψει την αγορά και να έχει γίνει σύνδεση με το προφίλ ενεργού μέλους.
  • Η αγορά να επιβεβαιωθεί από το κατάστημα.
  • Το κατάστημα να έχει πληρώσει τη συμφωνημένη προμήθεια στην εταιρεία.
  • Το μέλος να έχει συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσό πληρωμής και να έχει αποδεχθεί την πληρωμή.

Πληρωμές

Το Emporama πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές στα μέλη του την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα. Για να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, το μέλος θα πρέπει:
  • Να έχει εισάγει σωστά τα στοιχεία πληρωμής
  • Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20€ σε επιστροφή από αγορές που του έχουν πιστωθεί
  • Να έχει αποδεχθεί την πληρωμή

Διαγραφή λογαριασμού

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει έναν λογαριασμό ή να διαγράψει την επιστροφή που έχει πιστωθεί σε κάποιον λογαριασμό ή να αρνηθεί την πίστωση επιστροφής σε κάποιον λογαριασμό στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Τα στοιχεία του λογαριασμού δεν είναι ακριβή ή αφορούν άλλο άτομο.
  • Το μέλος πραγματοποιεί αγορές ή χρησιμοποιεί κουπόνια ή προσφορές με καταχρηστικό τρόπο ή δεν τηρεί τους όρους χρήστης του εκάστοτε καταστήματος.
  • Χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα ή τεχνικές ή αυτοματοποιημένους τρόπους για την καταγραφή αγορών.

Αλλαγές στο περιεχόμενο

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε στιγμή μέρος ή ολόκληρο το περεχόμενο των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων του τιμοκαταλόγου με ή χωρίς πρηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς πρηγούμενη ειδοποίηση.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της κάθε αγγελίας. Τα χαρακτηριστικά των αγγελιών ενδέχεται να έχουν αλλάξει στα sites που έχουν βρεθεί από τη στιγμή που καταχωρήθηκαν στο emporama.gr. Οι πληροφορίες που προβάλλονται στο site καθώς και οποιαδήποτε διαφήμιση είναι καθαρά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει ή συμβουλεύει τους χρήστες της να προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή βασιζόμενοι μόνο στις πληροφορίες του site και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές ή άλλες απώλειες ή ζημιές που προήλθαν από πληροφορίες του site.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε σχέση με τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί αναφορικά στη λειτουργία ή στην ποιότητα των καταστημάτων αυτών.

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην ολοκλήρωση μιας παραγγελίας από ένα κατάστημα και δεν φέρει ευθύνη για την αποστολή ελλατωματικών προϊόντων. Οι πολιτικές επιστροφής προϊόντων αφορούν αποκλειστικά τα καταστήματα στα οποία έγινε η παραγγελία.

Συμφωνείτε να απαλλάξετε την εταιρεία τα στελέχη της και του υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με αυτούς τους όρους χρήσης.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία του site, καθώς και ότι είναι καθαρό από ιούς. Επίσης σας ενημερώνει ότι μπορεί να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, τυπογραφικά λάθη, καθώς και πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες ή να μην ισχύουν πλέον.

Αποδοχή όρων

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.


Τελευταία ενημέρωση 10/06/2020